Leveringsbetingelser

Disse betingelser gjelder såfremt ikke annet er avtalt skriftlig mellom Varmeøkonomi AS, (heretter kalt selger) og kunden:

PRISER: Alle priser som er skiltet på utsalgsstedet er inklusive mva. og gjelder kun for det utstilte produkt. Alle andre nødvendige deler som for eksempel brannmurer, røykinnføringer, røykrør, underlagsplater og arbeidet med monteringen kommer i tillegg. Prisantydninger som selger gir, basert på kundens skisser og muntlige opplysninger er gitt etter selgers beste evne, men uten prisgaranti og er ikke bindende for selger. Selger kan tilby å utføre oppdrag til fastpris etter forutgående befaring. Vederlag for slik befaring avtales i hvert enkelt tilfelle. Hvis slik avtale ikke foreligger, faktureres befaring etter samme satser som montering. Alle elementpeiser og peisomramminger leveres ubehandlet. Ved søknadspliktig arbeid som montering av skorsteiner eller ved skorsteinsrehabilitering, tilkommer kommunale gebyrer som kommunen fakturerer kunden direkte.

MONTERING: Montering utføres til fastpris gitt av selger. Annet arbeid slik som brannmur etc utføres på timebetaling pr. mann, i tillegg til monteringsprisen for ildstedet. Arbeidstiden beregnes pr. påbegynt ½ time. Monteringer som utføres på timelønn beregnes fra tidspunktet montøren forlater utsalgsstedet og avsluttes når montørene har returnert til utsalgsstedet og oppdraget er avsluttet. Selger bestemmer antall montører som er nødvendig for utførelsen av hvert enkelt oppdrag. Kunden har anledning til selv å hjelpe til hvis det er ønskelig. Dette må da være avtalt i forkant før selgers montør ankommer arbeidsstedet. Hjelp som kunden selv stiller må være i stand til å yte den hjelp som trengs (fysisk sterk) og være til rådighet under hele oppdraget etter avtale med montøren. Selger forbeholder seg retten til å kreve forskuddsbetaling før eventuell montering finner sted.

Det beregnes overtid hvis kunden bestemmer at arbeidet skal utføres utenom ordinær arbeidstid som er ma. – fr. 0800-1600. Hvis selger velger å utføre eller ferdigstille arbeid utenom ordinær arbeidstid, betales ikke overtid.

I tillegg til monteringspris tilkommer servicebil ihht sone. Beskrivelse av sonene kan fås ved henvendelse til selger.

Sone 1 kr. 250,- inkl.mva.

Sone 2 kr. 380,- inkl.mva.

Sone 3 kr. 490,- inkl.mva.

Skorsteinsrehabilitering utføres etter befaring og avtalt pris som inkluderer arbeid, kjøring og utfylling av søknadspapirer.

BETALINGSBETINGELSER: Bestillingsvare faktureres med avtalt pris når varen har ankommet selgers lager, uavhengig av avhenting- og monteringstidspunkt. Ev montering og monteringsmateriell faktureres på egen regning etter montering er utført. Selgers standard betalingsbetingelser er netto kontant ved henting/montering. Kredittsalg/Faktura kun etter forutgående avtale og kredittvurdering. Ved Faktura er standard betalingsbetingelser pr 7 dager. Ved bruk av Cresco gjelder egne betingelser.

SALGSPANT: Selger forbeholder seg salgspant i leverte varer inntil full betaling er mottatt. Det vises til pantelovens § 3-14 til 3-22.

LEVERINGSTID: Leveringstiden bestemmes av leveringskapasiteten til leverandørene. Selger kontakter kjøper når bestilte varer er ankommet lager for avtale om henting eller ev. montering. Det vises her til bestemmelsen i punktet Betalingsbetingelser.

Forsinkede leveranser gir ikke kunden rett til erstatning. Heving av avtalen kan ikke skje med mindre forsinkelsen kan anses for vesentlig i forhold til antatt leveringstid.

FORSENDELSE - LEVERING: Standard leveringsbetingelse er FOB (free on board) Undrumshøy. Selger kan tilby å levere hvor kunden måtte ønske. Opplysninger om priser og betingelser finnes under punktet Priser.

AVBESTILLING - REKLAMASJON - RETUR: Avbestilling av bestillingsvare medfører 25% avbestillingsgebyr som faktureres kunden og er beregnet etter varens listepris med tillegg av utlagt frakt. Eventuelle reklamasjoner på leverte varer/utført arbeid må fremsettes omgående og innen 3 dager. Ved henting bør kunden i egen interesse kontrollere at produktet ikke er beheftet med synlige kosmetiske skader eller skader på glass som kan konstateres ved å åpne emballasje. Slike skader erstattes ikke etter at produktet er lastet opp på kundens transportmiddel. Krav og innsigelser som medfører at rettidig betaling ikke finner sted må fremsettes skriftlig innen betalingsfristens utløp, da kravet ellers vil gå til inkasso. Ingen retur av varer må skje uten forutgående avtale. Retur av varer godkjennes kun for standard lagervarer i ubrutt original emballasje, innsendt til selger med frakt betalt. Bestillingsvare tas ikke i retur. Selger forplikter seg til kun å erstatte/utbedre den del av produktet som måtte vise seg å være beheftet med feil eller mangler og er forøvrig ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå i forbindelse med feil bruk av produktet. Les og forstå produktets monterings- og brukerveiledning før produktet monteres og taes bruk!

GARANTI: Garantitid for produkter er bestemt av kjøpsloven og de respektive produsenter.